ערכה ללימוד הא-ב

"אני רוצה להמליץ לכם 
על ערכה מקסימה ללימוד
אותיות הא-ב"
המלצה על הערכה
באתר "אמאבא"
האתר שנותן פינה חמה להורים
למעבר לאתר